Jaostojen toimintakertomukset ja -suunnitelmat

Jaostojen pitää toimittaa hallitukselle edellisen vuoden toimintakertomukset sekä tulevan vuoden toimintasuunnitelmat 20.1. mennessä.